Provinciale cultuurhistorische waardenkaarten

Provincies beschikken over hun eigen cultuurhistorische waardenkaarten. Deze kaarten zijn hieronder op een rij gezet.

De provinciale waardenkaarten laten een breed scala aan cultuurhistorie zien. Meestal belichten ze op hoofdlijnen archeologie, cultuurlandschap en gebouwde monumenten, maar welke aspecten zijn uitgelicht en welke keuzes zijn gemaakt, verschilt per provincie.

Wat levert het op

Vanwege de gehanteerde schaal zijn provinciale kaarten vaak een stuk nauwkeuriger dan de meeste landelijke overzichten. Hiermee geven ze een gedetailleerd beeld van de cultuurhistorie per provincie, maar laten ook zien welk erfgoed nu juist voor die provincie van belang is. Zo toont de informatiekaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Drenthe onder meer grafheuvelgroepen, hunebedden en radiotelescopen en is op de op Cultuurhistorische Hoofdstructuurkaart van Zeeland een veelheid aan scheepswrakken, verdronken dorpen en waterwerken te zien. De provincies hebben de taak om gemeenten te stimuleren om cultuurlandschap een plek te geven in hun ruimtelijke plannen. Deze kaarten zijn dan ook een belangrijk hulpmiddel bij de verankering van cultuurhistorie in bestemmingsplannen.

Gebruik van de kaarten

Een aandachtspunt bij het gebruik is dat de kaarten per provincie sterk van elkaar verschillen. Daardoor is erfgoed dat verspreid ligt over meer dan één provincie, niet altijd eenduidig gewaardeerd. Elke kaart is voor iedereen toegankelijk in een GIS-viewer en er is meestal een toelichting en een beleidsnota aan gekoppeld.

Cultuurhistorische kaarten per provincie

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Naar de kaart Historisch landschap, historische stedenbouw en archeologie 

Groningen

Bekijk hier de kwaliteitsgids van Groningen met informatie over landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit 

Limburg

Naar de Cultuurhistorische Waardenkaart Limburg 

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Naar de Cultuurhistorische waardenkaart van Overijssel 

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland