Leestekens van het Landschap

Op deze website is informatie te vinden over ruim 300 landschapselementen in Nederland.

De website www.leestekensvanhetlandschap.nl bundelt informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan 300 landschapselementen in Nederland. Samen vertellen deze ‘leestekens’ het verhaal van het Nederlandse landschap en de wisselwerking tussen mens en natuur. In de komende jaren wordt de website met behulp van professionals en vrijwilligers verder uitgebouwd, gedetailleerd en interactief gemaakt.

Wat levert het op

De website is een hulpmiddel om het Nederlandse landschap te leren begrijpen en ‘lezen’. Van elk element is de functie en ontstaansgeschiedenis beschreven. Door middel van een kaartje is aangegeven in welke landschappelijke regio het element voorkomt. Ook is het mogelijk om informatie te filteren aan de hand van functie, type landschap en ontstaansperiode.

Voor wie

Deze website is voor iedereen toegankelijk en geschikt voor een brede doelgroep. Zowel erfgoedprofessionals als andere geïnteresseerden kunnen hier terecht. De website is te bereiken via www.leestekensvanhetlandschap.nl.

Door wie

De site is ontwikkeld door deskundigen van Landschapsbeheer Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen met financiële steun van het Leestekens van het Landschap Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.