Disclaimer

Deze website is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en wordt beheerd door de Rijksdienst.

De website is continu in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met actuele informatie. Het streven is de website op termijn samen met partners in het werkveld te beheren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op de website is opgenomen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik kaartmateriaal

Op deze website kunt u, onder voorbehoud van bronvermelding, gebruik maken van verschillende kaarten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan door de gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de ter beschikking gestelde gegevens.

Privacyverklaring

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Lees meer over privacy op www.cultureelerfgoed.nl.