Bronnen en kaarten

Kaart Leven met water

Deze kaart laat zien hoe bepalend de omgang met water voor ons land is geweest en nog steeds is. 

Kaart leven met water

Kaart van de verstedelijking

Deze kaart laat zien hoe steden in Nederland zich hebben ontwikkeld.

16e-eeuws Utrecht

Cultuurhistorisch GIS

CultGIS is een landsdekkend datasysteem met informatie over historisch-geografische fenomenen.

Kaartuitsnede van CultGIS

Atlas of Mutual Heritage

Deze database bevat kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).

Kaartbeeld Atlas of Mutual Heritage

Topotijdreis

Maak op deze website een tijdreis door 200 jaar Nederlandse topografie.

Kaartuitsnede uit 1850

Paleogeografische kaarten

Deze kaarten maken inzichtelijk hoe het Nederlandse landschap er gedurende de laatste 10.000 jaar heeft uitgezien.

paleogeografische kaart 2750 v.Chr.

Histland

Histland bevat gegevens over de ontginning van het Nederlandse landschap en laat zien hoe dit landschap aan verandering onderhevig is.

Histland

HISGIS

HISGIS bestaat uit gedigitaliseerde kaarten van het oudste kadaster uit 1832.

Kaartuitsnede van HISGIS