Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 11-08-2020
Bijvoorbeeld: 11-08-2020
mrt23

Symposium groen erfgoed leeft

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het afgelopen jaar de kaart Groen erfgoed gelanceerd. Deze kaart laat zien dat Nederland nog maar weinig landschappelijk groen erfgoed heeft. Veel relicten in oude bossen, heggen en houtwallen zijn verdwenen door schaalvergroting in de landbouw of veranderd landgebruik. Een wettelijke status om waardevolle groene elementen te beschermen is er niet en vaak wordt deze beplanting gezien als obstructief, of verdwijnt het door verkeerd beheer.

Toch is het de moeite waard om dit erfgoed te behouden, onder meer vanwege de vele toepassingsmogelijkheden. Naast de cultuurhistorische waarden, behoud van biodiversiteit en genenbronnen, vormt recreatie een belangrijk aspect. Sinds kort wordt ook steeds duidelijker dat landschapselementen als heggen, houtwallen en houtsingels een belangrijk onderdeel vormen van duurzame landbouw.

Het behoud van groen erfgoed vraagt inzet op diverse fronten. Drie daarvan komen tijdens dit symposium aan de orde: het onderhoud en beheer van cultuurhistorische landschapselementen, wet- en regelgeving die nu onvoldoende bescherming biedt en tot slot moderne toepassingsmogelijkheden gebaseerd op de kennis van vroeger.

Programma

Vanaf 08.30 uur Inloop

09.15 uur

Opening Louis Dolmans (Stichting Heg&Landschap)
  Dagvoorzitter: Henk Kieft
09.30 - 10.05 uur

Bomen en struiken in landschapselementen als cultuurhistorisch erfgoed Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes)

10.05 - 10.40 uur

Autochtoon plantsoen; Behoud oorspronkelijke genenbronnen van bomen en struiken en kansen voor cultuurhistorie én biodiversiteit Lammert Kragt (Hoofd Zaad&Plantsoen Staatsbosbeheer)

10.40 - 11.10 uur


Pauze
11.10 - 11.45 uur Behoud van levend houtig erfgoed in Vlaanderen Arnout Zwaenepoel (West-Vlaamse Intercommunale)

11.45 - 12.20 uur

Project Beuningse waarden, het ‘Weurtsche straatje’ uitgelicht Patricia van Eijndthoven (Provincie Gelderland)
12.20 - 14.00 uur

Lunch en infomarkt

14.00 - 14.45 uur

Cyclisch heggenbeheer en digitaal beheerprogramma BOOM Lex Roeleveld en Peter Ceelen (Stichting Heg&Landschap)

14.45 - 15.20 uur Bomen van Betekenis voor de natuur, de gezondheid van de mens en nog veel meer Louis Dolmans (Stichting Onze Waal)
15.20 - 15.55 Pauze
15.55 - 16.30 uur

Cultuurhistorie als kans voor duurzaam boeren, de Herenboerderij als voorbeeld Geert van der Veer (Herenboeren en Vangroenewaarde)

16.30 - 17.00 uur

Plenaire afsluiting Henk Kief

Organisatie

St. Heg & Landschap, Centrum voor Groen Landschappelijk Erfgoed, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland en de Gemeente Beuningen.

Voor inschrijving www.hegenlandschap.nl/contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Ceelen.

23 maart 2017, 08:30 tot 17:00 | Café ‘t Centrum Weurt, Pastoor van der Marckstraat 7, 6551 ZN Weurt