Agenda

2 agenda-items
Bijvoorbeeld: 01-07-2020
Bijvoorbeeld: 01-07-2020
mei16

Schuilingscongres

Na twee succesvolle uitvoeringen, organiseren hogeschool Van Hall Larenstein, het Kenniscentrum Landschap van de RUG samen met de Historische Vereniging Annen, het derde Schuilingcongres.

De beide voorgaande congressen vonden plaats in de omgeving van de Hondsrug en de Drentsche Aa – de geboortestreek van Roelof Schuiling. Deze keer is de uitvoering gepland in één van onze oudste cultuurlandschappen, namelijk het gebied Middag-Humsterland in de provincie Groningen. Een gebied met kleigronden, getijdegeulen, voormalige dijkpatronen en schilderachtig opgehoogde woonterpen, waar de mensen bescherming zochten tegen de oprukkende zee.

Het programma 

09.00 Registratie en koffie
09.30 Opening door dagvoorzitter Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen, Hanzehogeschool; coördinator projectbureau Gebiedscoöperatie Westerkwartier;
09.35 Zeespiegelstijging in een historisch perspectief Erik Meijles, Kenniscentrum Landschap, RUG;
10.10 Ontstaan en karakteristieken van het cultuurlandschap Middag Humsterland Jeroen Zomer, hogeschool Van Hall Larenstein.
10.45 Koffie
11.15 Klimaatsverandering, zeespiegelstijging en overstromingsrisico’s een toekomstperspectief Roland van der Zwaag, eigenaar Noorderweer, weerman RTV-Drenthe;
11.50 Wat zijn de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en hoe kunnen we ons daar tegen wapenen Roelf Beukema, Waterschap Noorderzijlvest, Watersysteembeheer en veiligheid.
12.30 Lunch
In de koffie- en lunchpauze verzorgt de bekende Groningse zanger en liedjesschrijver Harrie Niehof een muzikaal intermezzo met enkele nummers uit zijn Groningse repertoire!
Na de lunch wordt de middag tussen 13.30-16.30 uur ingevuld met twee ‘keuze’ excursies:
Excursie 1. Fietstocht door gebied MiddagHumsterland, met aandacht voor bodem, geomorfologie en cultuurhistorie Gids: Mans Schepers, Groninger Instituut voor Archeologie - RUG;
Excursie 2. Thema Klimaatsverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling; bustocht naar plaatsen waar maatregelen worden genomen i.v.m. zeespiegelstijging / bodemdaling. Gids: Ronald Leeraar, Waterschap Hunze en Aa’s.
Bij de aanmelding wordt u gevraagd om uw voorkeur aan te geven voor Excursie 1 of Excursie 2.
16.30 Afsluiting met een drankje en een hapje
17.00 Slot

Inschrijving en deelnamekosten

Uw inschrijving dient uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 binnen te zijn. Er kunnen maximaal 90 personen deelnemen. De deelnamekosten bedragen ca. € 50 p.p. (onder voorbehoud) In deze kosten zijn koffie, lunch en aan het eind van de dag een drankje en een hapje inbegrepen. Een gelimiteerd aantal studenten en ‘particulieren’ (zoals IVN-gidsen) kunnen tegen een gereduceerd bedrag van € 15,00 p.p. deelnemen. Wilt u zich aanmelden, klik dan hier voor het digitale aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname en de informatie om uw betaling te regelen.

16 mei 2018, 09:00 tot 17:00 | Bezoekerscentrum Kerk Niehove/ Eisseshof, Kerkstraat 1, 9884 PC Niehove.
mei16

KNAG en de Limes

Op 16 mei is de jaarlijkse ALV van het het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Alle leden van het KNAG zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Aansluitend geeft fysisch geograaf Marieke van Dinter een lezing over landschap en locatiekeuze aan West-Nederlandse Limes. Ze gaat in op de nieuwe landschapskaart die zij heeft gemaakt voor de West-Nederlandse Limes. De verdedigingslinie in dit gebied is aangelegd in een dynamisch rivierenlandschap. Het landschap beperkte de gebruiksmogelijkheden voor de mens. Door het in kaart brengen van de landschappelijke eenheden is de locatiekeuze van de Romeinse forten en andere militaire installaties afgeleid.

De lezing begint om 20.15 uur, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNAG.

Aanmelden kan via deze site.

16 mei 2018, 17:45 tot 21:15 | Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht