Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 01-07-2020
Bijvoorbeeld: 01-07-2020
mrt03

Kennismiddag Nationale Parken Nederland

Deze wintermiddag gaat over Nationale Parken in Nederland.

Op 31 oktober 2016 werden in De Wereld Draait Door drie Nationale Parken bekend gemaakt: Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en Nationaal Park Hollandse Duinen. Naast deze door het publiek gekozen gebieden, deelde de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven nog een ‘wildcard’ uit. Deze werd toegekend aan NL Delta Biesbosch-Haringvliet.

De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed heeft deze Nationale Parken toegezegd te helpen bij het opstellen van een landschapsbiografie. Hoewel het merendeel van de selectiecriteria te vangen is onder het begrip natuur, blijken onze Nationale Parken toch vooral door mensenhanden gevormd te zijn. Een landschapsbiografie kan helpen het landschap te begrijpen en strategieën te ontwikkelen voor ontwikkeling en instandhouding van verschillende elementen en deelgebieden.

Programma

Tijd

Onderwerp

12:30

Inloop

13:00

Welkom door Henk Baas, hoofd landschap RCE

13:10

Introductie Nationale Parken, een nieuw label, door Hans Renes, hoogleraar Universiteit Utrecht. Naast  Nationale Landschappen, Belvedere-gebieden, WCL gebieden, Werelderfgoed, Geopark’s hebben we sinds kort Nationale Parken. Waarom eigenlijk en hoe zit dat in het buitenland?

13:40 

Natuur- en landschapscriteria voor Nationale Parken van Wereldklasse, door WING, onderdeel van de WUR. Nederlandse natuur van internationale allure en hoe zit het met de cultuurhistorie?

14:10

Nationale Parken meer dan Marketing, door Kees Lever, projectleider Programma Nationale Parken van het Ministerie van Economische Zaken. Over het programma Nationale Parken, de selectie van de parken en hoe nu verder?

15:10

Pauze

15:40

Voor het Drentsche Aa gebied, een Nationaal Park avant la lettre, ligt de Landschapsvisie 2.0 klaar, door Berno Strootman, Rijksadviseur voor het landschap. Het Drentsche Aa gebied stond op de lijst als potentieel Nationaal Park, maar  heeft binnen haar grenzen 21 dorpen en gehuchten en bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond. Hierdoor was zo'n Nationaal Park in traditionele zin (voornamelijk natuurgebied) geen optie. Zo ontstond het plan voor een bijzonder Nationaal Park: het 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa', dat de eigen sfeer en identiteit heeft kunnen behouden.

16:10

Sluiting en borrel

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Organisatie

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

03 maart 2017, 13:00 tot 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort