Agenda

1 agenda-item
Bijvoorbeeld: 02-07-2020
Bijvoorbeeld: 02-07-2020
nov02

Arcadian Landscapes, de werkconferentie

Op deze werkconferentie verkennen we de mogelijkheden en de rol van het erfgoed van landgoederen, landgoederenlandschappen in relatie met het cultuurlandschap bij de majeure gebiedsopgaven waar we op dit moment voor staan.
Denk hierbij aan de klimaatverandering, de wateropgaven, energietransitie, opvangen van krimp, verbeteren van het vestigingsklimaat en algemeen verbeteren van het leefklimaat.
De werkconferentie is de opmaat naar een erfgoedcongres in 2019 met een aantal deelsessies die dan op locatie worden gehouden.

Programma            

09.00

Inloop met koffie en thee

09.20

Welkom, Susan Lammers, algemeen directeur, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inleiding door de dagvoorzitter Johan Carel Bierens de Haan                   

Introductie, Mirjam Blott, projectleider Europees Jaar van het  Cultureel Erfgoed 2018

Aanleiding, Bearn Bilker, voorzitter van de Stichting  Noordelijke Lustwarande

De opgaven voor de Erfgoedorganisaties  
Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer

De toekomst voor de landgoederen en landgoederen landschappen in relatie met de cultuurlandschappen
Hans Renes, Netwerk Historisch Cultuurlandschap en hoogleraar erfgoedstudies aan de VU

De onderzoeksagenda’s in relatie met de actuele opgaven waaronder herbestemming
Fred Vogelzang, wetenschappelijk medewerker kennisplatform NKS

De rol van de Natuurmonumenten
Michiel Purmer, Specialist Cultuurhistorie en Landschap Natuurmonumenten

11.00

Pauze

11.20

Publieksthema’s voor de landgoederen en landgoederenlandschappen
Hanneke Ronnes, Platform Kastelen en Buitenplaatsen, buitengewoon hoogleraar Landgoederen en Buitenplaatsen Rijks Universiteit Groningen

Drie pitches, dilemma’s en uitdagingen:

 • Noordelijke Lustwarande, 
  Els van der Laan, programmaleider Stichting Noordelijke Lustwarande;
 • Gelders Arcadië, 
  Paul Thissen, programmacoördinator Cultuur & Erfgoed, provincie Gelderland;
 • Innocastle Interreg Europe, 
  Joep de Roo, projectleider Innocastle (Partner Eurodite)

Kansen aan de hand van de praktijkvoorbeelden
Interactie met de aanwezigen door de dagvoorzitter

Erfgoedbeleid, Nota Belvedère, Visie Erfgoed en Ruimte en nu Erfgoed Telt. Het Rijks Erfgoedbeleid en de relatie met de grote opgaven waar we voor staan 
Marlijn Baarveld, programmaleider Landschap, transformatie van het landelijk gebied, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interview onder leiding van de dagvoorzitter met:

 • Henk Baas, hoofd Landschap RCE;
 • Sylvo Thijsen, Staatsbosbeheer /FIM;
 • Philip de Haseth Möller, VPHB;
 • Hans Renes, NHC;                      
 • Hanneke Ronnes, Platform Kastelen en Buitenplaatsen / RUG

13.05

Afronding en vervolg door de dagvoorzitter.

13.10

Lunch
Deze kan in het restaurant van de RCE op eigen kosten gebruikt worden. 

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname, wel graag aanmelden bij info@lustwarande.eu

NB. De eerder aangekondigde tweedaagse in Friesland gaat niet door. Daarvoor in de plaats deze werkconferentie en in 2019 meerdere bijeenkomsten.

02 november 2018, 09:00 tot 13:15 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811  MG Amersfoort