Wintermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap: Naoorlogse landschappen

02 februari 2018, 12:30 - 16:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

De wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gaat over de betekenis van het landschap van de ruilverkaveling.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden met dit formulier.

Programma

Tijd

Onderwerp

12:30

Inloop

13:00

Welkom door Hans Renes, voorzitter Netwerk Historisch Cultuurlandschap

13:10

Introductie op het onderwerp
Anita Blom, dagvoorzitter en specialist Wederopbouw / programma Post65

13:25

Het Maakbare Landschap, onderzoek naar naoorlogse landschap
Frits Niemeijer, historisch geograaf, tot 2017 werkzaam bij de RCE  

13:55

Het Groene Maatpak, over de landschappelijke kwaliteit van de naoorlogse landschappen
Henk van Blerck, landschapsarchitect, doet momenteel promotieonderzoek

14:25

Vragen, discussie, pauze

14:55

Ruilverkaveling 2.0: Slimme koppeling van klimaatverandering aan heroriëntatie agrarische sector voor de veengebieden van Nederland
Peter de Ruyter, zelfstandig landschapsarchitect, auteur van het boek ‘Vloeiend Landschap’

15:25

Persoonlijke reflectie vanuit perspectieven uit beleid, praktijk en onderzoek
Dirk Sijmons, landschapsarchitect, voorheen werkzaam bij ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, oprichter H+N+S, voormalig Rijksadviseur & hoogleraar TU Delft

15:55

Vragen, discussie en borrel

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.