Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed

30 november 2017, 09:00 - 16:00 | Erfgoedpark Batavialand, Oostvaardersdijk 113, Lelystad

Deze dag gaat over de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergrondse erfgoed. Hoe kun je informatie uit het verleden gebruiken voor de hedendaagse praktijk? De Unie van Waterschappen, SIKB en ERM verzorgen een kennisdag voor waterbeheerders, archeologen en monumentenzorgers over de verbinding tussen erfgoed en waterbeheerprojecten. Tijdens deze dag is er aandacht voor zowel de planvorming als het erfgoed zelf .

De wateren in ons landschap zijn eeuwenlang intensief gebruikt voor transport, voor agrarische productie, om energie op te wekken, om droogte te voorkomen of om het droog te houden. Die historie is voor een deel zichtbaar in het landschap en voor een groot deel onzichtbaar, omdat het onder water of onder de grond zit. Archeologie, monumentale sluizen, gemalen en watermolens vormen een belangrijke kennisbron over ons verleden. Die historie inspireert ook in het heden: archeologie en monumenten geven het landschap of de locatie een eigen karakter en identiteit. Het benutten van die zichtbare en onzichtbare sporen bij ruimtelijke grond- of bouwwerken biedt kansen voor win-win-situaties waarbij zowel het erfgoed als de eigen identiteit versterkt worden. Wat zijn inspirerende voorbeelden?

Op deze dag gaan enkele sprekers in op een aantal actuele casussen. Zij nemen u mee in de wijze waarop zij met waterbeheer en erfgoed omgaan. Tevens kunt u een aantal spectaculaire schatten uit Nederlandse wateren en/of historische scheepsbouw van dichtbij aanschouwen in de maritieme setting van het Erfgoedpark Batavialand (Lelystad).
Download het programma van deze themabijeenkomst via de website van de SIKB.

Wilt u zich aanmelden, klik dan hier.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.