Symposium Mens en landschap in Nederland in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen

02 november 2017, 09:30 - 15:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Sinds 2012 werken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Universiteit Utrecht en de Universiteit Groningen samen aan het NWO-project The Dark Age of the Lowlands in an interdisciplinary light. Esther Jansma (RCE) leidt dit project en deze maand hopen Rowin van Lanen (RCE) en Harm Jan Pierik (UU) op dit thema te promoveren aan de Universiteit Utrecht. Op 2 november presenteren zij hun onderzoeksresultaten, gevolgd door drie andere lezingen.

Nieuw onderzoek

Nieuw onderzoek toont voor het eerst aan dat de bewoners van Nederland al in het eerste millennium op grote schaal reageerden op, en zich aanpasten aan, de natuurlijke dynamiek van het landschap. In de Romeinse tijd leidde bodemdaling tot zee-inbraken in Zeeland en Noord Nederland. Grote delen van het kustgebied raakten hierdoor ontvolkt, de rivieren Lek en Hollandse IJssel ontstonden en ook economisch hadden deze ontwikkelingen grote invloed. Sommige routes naar het achterland werden onbruikbaar, nieuwe routes ontstonden. Een markant keerpunt was de verlanding van de Oude Rijn en het ontstaan van de Gelderse IJssel rond 800 na Chr., waardoor de handelsnederzettingen langs de Oude Rijn verdwenen en zich in Oost Nederland nieuwe handelssteden vestigden. Het onderzoek laat dus zien dat mensen al heel vroeg een duidelijk stempel op het Nederlandse landschap drukten.

Aanmelden

Het symposium is gratis bij te wonen, maar u moet zich wel even aanmelden. Dat kan met dit aanmeldformulier.

Programma

09.30

Inloop  

10.00

Welkom door Susan Lammers, directeur RCE

10.15

Hoe de mens het Nederlandse landschap vormde in het eerste millennium na Chr.: een vergelijking tussen het kustgebied, de delta en het zandgebied
Harm Jan Pierik, promovendus Universiteit Utrecht

10.45

Veranderende(onderzoeks)paden: hoe grootschalige en ‘evidence-based’ analyses het eerste millennium na Chr. helpen te ontrafelen
Rowin van Lanen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, promovendus Universiteit Utrecht

11.15

Pauze

11.45

Vegetatie en klimaat in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen: nieuwe inzichten en een case-study op de Veluwe
Marjolein Gauw-Bouman, promovenda Universiteit Utrecht

12.15

Jaarringpatronen als gids door het eerste millennium na Chr. in hoog en laag Nederland
Esther Jansma, Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed

12.45

Nederzettings(dis)continuïteit in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen
Stijn Heeren, Vrije Universiteit Amsterdam

13.15

lunch

14.00

Plenaire discussie/vooruitblik en afsluiting

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.