Platform Verkenning Post 65

14 juni 2018, 13:00 - 17:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Afgelopen jaar is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gestart met de Verkenning Post 65. Dit moet resulteren in een advies over het erfgoed uit de periode na 1965: wat behelst het en hoe gaan we hier mee om? Graag delen we onze bevindingen en vragen met u tijdens het eerste Platform Verkenning Post 65.

Tijdens de bijeenkomst kunt u kennis nemen van de uitgangspunten voor de Verkenning, tonen we u de resultaten van de eerste onderzoeken en delen we ideeën over burgerparticipatie. Ook gaan we graag met u in gesprek over de vragen: Wat is erfgoed uit de periode na 1965? Wat is de betekenis ervan? Hoe gaan we ermee om?

Deelname is gratis, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding via dit formulier.  

Programma

13.00

Inloop met koffie en thee

13:30 Welkom 
Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies, RCE
13:40 Verkenning Post 65, toelichting op het project
Anita Blom, projectleider Verkenning Post 65, RCE
13:55 Stadsvernieuwing in Stroomversnelling, Aanpak stadsvernieuwing 1977 – 1985
Evelien van Es & Lara Voerman, architectuurhistorici
14:20 Programma Experimentele Woningbouw 1968 - 1980
Marcel Barzilay, architect (Bureau MB/a), Ruben Ferwerda, stedenbouwkundige (Urben)
14:45 Koffiepauze
15:10 Burgerparticipatie in woonwijken uit de jaren 70
Elke Bruns, stagiaire Verkenning Post 65, RCE
15:20 Kempering als kringgesprek
Marlous Willemsen, Directeur Imagine IC
15:40 De burger en het jonge erfgoed
Karel Loeff, Directeur Heemschut
16:00 Discussie
16:30 Borrel

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.