Platform Mobiel Erfgoed

12 december 2018, 13:00 - 18:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt regelmatig (mee) aan erfgoedatlassen, variërend van de Bosatlas voor het Cultureel Erfgoed tot een atlas voor historische fabrieksschoorstenen. Maar een atlas van mobiel erfgoed (in een ruimtelijke context) is er nog niet. De Stichting Mobiele Collectie Nederland vroeg de RCE daarom eerder dit jaar om een erfgoedatlas te ontwikkelen. Graag laten we u in deze bijeenkomst de contouren van de nieuwe atlas zien en gaan we met u in gesprek over het vervolg.

Nederland wordt al meer dan een eeuw doorkruist door wegen, kanalen, spoorlijnen en vliegroutes. Weinig landen kennen zo’n grote dichtheid van infrastructuur en zo’n rijke historie als het gaat om mobiliteit als Nederland. De brede collectie Nederland van mobiel erfgoed is daar de levende getuige van.

Voor wie

Natuurlijk voor alle mensen die werken met mobiel erfgoed. Ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn zeer welkom. 
Deelname is kosteloos, maar meld u zich wel even aan met dit formulier.

Weet u nog mensen die ook graag uitgenodigd willen worden, dan kunt u ze attent maken om zich voor deze nieuwsbrief aan te melden.

Programma

13.30 

Inloop

14.00 

Welkom en inleiding
Arjen Kok, specialist roerend en immaterieel erfgoed  RCE

Mobiel erfgoed en de historische infrastructuur in Nederland 
Ben Boortman, voorzitter stichting MCN (Mobiele Collectie Nederland) over het belang van de historische omgeving voor het mobiel erfgoed.

Kanalen in Nederland
Roger Raat, initiator en beheerder van de website Kanalen in Nederland, vertelt over zijn inventarisatie van historische kanalen in Nederland.

Vervlogen Vliegvelden
Coert Munk en Jan Willem de Wijn inventariseren alle vliegvelden die Nederland ooit heeft gekend. De teller is de 450 gepasseerd en tikt door.

Atlas van de verdwenen spoorlijnen in Nederland
Victor Lansink en Michiel ten Broek publiceerden ‘Atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland’ en brengen het historische railnetwerk van Nederland in kaart.

Weggebruik op de kaart gezet
Hans Buiter, verenigingshistoricus ANWB, belicht ontwikkelingen van de historische infrastructuur van de weggebruiker.

15.15

Pauze

 

RCE-website Landschap in Nederland
Otto Brinkkemper, projectleider digitale landschapsatlas RCE, over de digitale atlas van de historische infrastructuur in Nederland.

Knooppunt Leeuwarden als voorbeeld
Max Popma, adviseur stichting MCN,, nam de proef op som en onderzocht als voorbeeld de mogelijkheden om knooppunt Leeuwarden op de historische kaart te zetten.

16.45

Afsluiting en vervolg

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.