KNAG en de Limes

16 mei 2018, 17:45 - 21:15 | Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht

Op 16 mei is de jaarlijkse ALV van het het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Alle leden van het KNAG zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Aansluitend geeft fysisch geograaf Marieke van Dinter een lezing over landschap en locatiekeuze aan West-Nederlandse Limes. Ze gaat in op de nieuwe landschapskaart die zij heeft gemaakt voor de West-Nederlandse Limes. De verdedigingslinie in dit gebied is aangelegd in een dynamisch rivierenlandschap. Het landschap beperkte de gebruiksmogelijkheden voor de mens. Door het in kaart brengen van de landschappelijke eenheden is de locatiekeuze van de Romeinse forten en andere militaire installaties afgeleid.

De lezing begint om 20.15 uur, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNAG.

Aanmelden kan via deze site.

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.