Jaarlijks symposium van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

21 juni 2018, 12:30 - 17:30 | Smallepad 5, Amersfoort

Het jaarlijks symposium van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de verbinding tussen natuur en erfgoed vindt plaats op donderdagmiddag 21 juni. Het onderwerp deze middag is de verstedelijkingsopgave. Er is een grote behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijven, vooral in en rond de grote steden. Het landschap met het daarbij behorende erfgoed is een belangrijke factor voor de woonkwaliteit én het vestigingsmilieu voor bedrijven. Hoe verbinden we de enorme verstedelijkingsopgave aan de kwaliteit van ons landschap en de erfenis uit het verleden? 

De vraag is of we de bouwopgave kunnen realiseren binnen bestaande contouren of dat ‘bouwen in het groen’ weer een leidend principe wordt. In beide scenario’s vinden we het belangrijk dat er een krachtig ’groenblauw’ netwerk ontstaat dat bijdraagt aan de mogelijkheden voor recreatie, gezond leven, en klimaatadaptatie. Dit vergt uitgekiende ruimtelijke planning, goede ontwerpen en gerichte sturing.

Deelname is gratis, maar u wordt gevraagd zich wel aan te melden door middel van het invullen van dit formulier.

12.30

Inloop met broodjes

13.00

Opening door dagvoorzitter

Welkom door Kees Lever, directeur Grond en Gebouwen Staatsbosbeheer

Verstedelijkt landschap, een immense opgave
Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

1000 jaar relatie stad en land
Jaap Evert Abrahamse, sr. onderzoeker historische Stedenbouw RCE

Ontwerpen aan de stad, ontwerpen aan Nederland
Rik de Visser, directeur Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

14.25

Pauze

Groene Metropool
Harry Boeschoten, programmadirecteur Staatsbosbeheer

Keuzerondes

  • In gesprek met de gemeenten
  • Aanpak stedelijke opgaven en landschappelijke ontwikkeling met o.a. Den Haag, Zwolle, Parkstad

Keuzerondes

  • Pitches door en debat met vier studenten (TU Delft en Academie van Bouwkunst)
  • Cultuurhistorie en Landschap als basis voor de stad

16.55

Afronding door Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies RCE

17.00

Netwerkborrel

Verslag indienen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
  • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.