De Wintermiddag

13 februari 2015, 13:00 | Smallepad 5, Amersfoort

Met aandacht voor de Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland en de voorgenomen nominatie voor de UNESCO werelderfgoedlijst.

De sprekers zijn betrokken bij het vooronderzoek ten behoeve van de nominatie of bij het proces van de nominatie zelf. Interessant is het feit dat de Koloniën voorgedragen worden als 'Cultural Landscape' en niet als 'site' of 'group of monuments'.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 13 februari 13:00 uur, in het gebouw van de RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, aanmelding is verplicht en kan via deze link.

Koloniën van Weldadigheid, een UNESCO Cultural Landscape?

De Koloniën van Weldadigheid zijn uniek op de wereld. Nergens is zo'n grootschalig plan gerealiseerd om met landbouw de armoede aan te pakken. De Koloniën vormden een experiment dat met vallen en opstaan werd uitgevoerd en ondanks de goede bedoelingen heeft geleid tot pijnlijke herinneringen en zwarte bladzijden in de geschiedenis van veel families. De Koloniën Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans in Nederland en de Koloniën in België, Wortel en Merksplas, zijn op weg om werelderfgoed te worden. De eerste Kolonie is gesticht in 1818 en de ambitie is om 200 jaar later in 2018 op de UNESCO werelderfgoedlijst te staan.

Programma

 • 13:00   inloop;
 • 13:30   Dré van Marrewijk, RCE, welkom en introductie op onderwerp en sprekers;
 • 13:45   Geertje Bernaerts, Karvansera,  zal in gaan  op de manier waarop de koloniën door buitenlanders bestudeerd werden als na te volgen voorbeeld.
 • 14:15   Paul Meurs, SteenhuisMeurs, grootschalige ontginning en inrichting van vrije en onvrije koloniën door de Maatschappij van Weldadigheid en hun ontwikkeling gedurende twee eeuwen.
 • 14:45   Pauze
 • 15:15   Jan Bouman, Land-id, behoud van kwaliteit en bescherming van de uitzonderlijke universele waarden van de Koloniën in het ruimtelijke beleid.
 • 15:45   Edwin Raap, UNESCO Cultural Landscape als bijzondere categorie van het cultureel erfgoed en de vraag of de Koloniën van Weldadigheid hieraan voldoen?
 • 16:15   Vragen en discussie en daarna de borrel.

Verslag indienen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Whitelisted abbreviations will be augmented with an <abbr> tag.
 • Filtered strings will be augmented with a tag.
Via dit veld kunt u een bestand toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 160 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg doc docx xls xlsx pdf txt.